mens replica louis vuitton shoes
louis vuitton shops las vegas
产品体系
  • 电    话:
    010-5385 5568

  • 传    真:
    010-5385 5570
  • 客户热线:
    800 810 8185
血沉耗材


 
产品名称 检测方法 规格 备注
真空血沉管1000根/盒含抗凝剂
真空血沉管1000根/盒不含抗凝剂
塑料血沉管1000根/盒
EHK40血沉短管1000根/盒
EHK40血沉长管1000根/盒