mens replica louis vuitton shoes
louis vuitton shops las vegas
技术咨询
  • 电    话:
    010 - 5385 5568

  • 传    真:
    010 - 5385 5570
  • 客户热线:
    800 810 8185
常规血流变测试仪能检测哪些指标?
日期:2012-11-07

常规血流变学临床检测指标有:

    1.全血表观粘度200s-1~1s-1剪变率下的粘度曲线,其中应报告的至少要保证200 s-1、50 s-1、1 s-1剪变率下的表观粘度

    2.血浆粘度──纤维蛋白原含量、胆固醇、脂蛋白

    3.压积

    4.血沉——血沉方程K值

    5.参考换算指标:红细胞变形指数、红细胞聚集指数

mens replica louis vuitton shoes
louis vuitton shops las vegas