mens replica louis vuitton shoes
louis vuitton shops las vegas
产品体系
  • 电    话:
    010-89281810

  • 传    真:
    010-89281700
  • 客户热线:
    400-161-8866

 
稳定、高速、自动、精准、溯源

1.三种方法学、抗干扰性能出色
2.便捷的自动化操作功能
3.全方位试剂耗材管理
4.智能样品管理
5.可检测项目:PT、APTT、TT、APC-R、FIB、PC、PS、PLG、PAI、D-Dimer、FDP、FM、VWF、TAFI、Free-Ps、AP、HNF/UFH、LMWH、AT-III外源性凝⾎因⼦II、V、VII、X内源性凝⾎因⼦VIII、IX、XI、XII
 


 

 

点击数:  录入时间:2023-05-13 11:31 【打印此页】 【关闭】
mens replica louis vuitton shoes
louis vuitton shops las vegas